สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ มทร กรุงเทพ

เมื่อกล่าวถึงน้องๆ สายวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจเป็นอีกสายวิชาชีพหนึ่งที่สามารถได้รับรายได้ก่อน เนื่องจากการจัดทำโครงการ ต้องมีการวางแผนงาน แผนที่เป็นส่วนที่สำคัญในการนำมาใช้ในการวางแผน วิศวกรรมสำรวจจึงมีบทบาทแรกๆ และตลอดการดำเนินงานก็ยังจำเป็นต้องมีวิศวกรรมสำรวจในการควบคุมให้สิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามรูปแบบ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สายงานนี้มีความต้องการอย่างสูงในปัจจุบัน แต่มีคนสนใจเรียนน้อยอาจไม่ทราบว่าจบไปแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง

กำลังอยู่ในช่วงรับสมัครนะ

คลิกดูรายละเอียด

 

แผนที่พันธุ์ไม้อนุรักษ์ภายในมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ